Nieuws

E-invoicing wordt de norm voor b2b-transacties. De Europese en lokale overheden werken aan een voorstel dat tegen 2028 uitgerold moet zijn.

Lees meer ...

U bent zaakvoerder en loopt privé tegen een scheiding aan? Dat hoeft gelukkig niet het einde van uw onderneming te betekenen.

Lees meer ...

Begin februari 2023 bereikten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een akkoord over de verplichte toekenning van een fietsvergoeding voor werknemers uit de private sector. Deze maatregel treedt in werking vanaf 1 mei 2023. In dit artikel leest u wat er concreet wijzigt.

Lees meer ...

Aan een ontslag zijn heel wat regels en procedures verbonden. Dit artikel lijst op waaraan u zich als correcte werkgever moet houden.

Lees meer ...

U zoekt geld voor uw (startende) zaak? Dan is het goed om te weten dat een lening bij de bank niet uw enige optie is. Diversifieer uw financieringen zodat u een sterk fundament krijgt om op te bouwen.

Lees meer ...

Als bedrijfsleider in een vennootschap mag u wettelijk zelf uw loon bepalen. Vanuit fiscaal oogpunt moet u echter rekening houden met enkele belangrijke aandachtspunten, zodat u niet buiten de lijnen kleurt. Hoe stelt u een ideaal loonpakket samen, inclusief alternatieve vormen van beloning?

Lees meer ...

In ons land worden de groottecriteria van een onderneming gebruikt om onder meer de belastingtarieven en de neerlegging van de jaarrekening te bepalen.

Lees meer ...

Alle bedragen die in de personenbelasting gebruikt worden, worden jaarlijks geïndexeerd. Denk bijvoorbeeld aan de grensbedragen voor belastingschijven, het huwelijksquotiënt, beroepskosten, enzovoort. Maar toch stijgen niet alle bedragen mee met de levensduurte. En dat zorgt voor een onzichtbare belastingverhoging.

Lees meer ...

Begin maart 2023 stelde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn langverwachte fiscale hervormingsnota voor. Concreet gaat het om 25 maatregelen – gespreid over 600 pagina’s wetteksten – die 6 miljard euro aan belastingen moeten doen verschuiven. Welke maatregelen kunnen een impact hebben op uw onderneming?

Lees meer ...

Uw accountant doet meer dan uw boekhouding. Hij of zij is ook perfect geplaatst om u te adviseren in diverse aspecten van het ondernemerschap.

Lees meer ...