Advies

 

Wij bieden advies in elke fase van het ondernemerschap. Starter of reeds ervaren ondernemer, bij ons kan u steeds terecht.

 
U vestigen als zelfstandige of uw eigen vennootschap oprichten?


Door het verstrekken van correcte informatie en advies, alsmede het stellen van kritische vragen bieden wij startende ondernemers een betere kans op succes. Wij bieden ondersteuning in elke fase van de opstart. Startersadvies, opstelling statuten, opmaken financieel plan en diverse administratieve en wettelijke verplichtingen.

 
Reeds een ervaren ondernemer?

 
Ook voor onder andere volgende zaken kan u bij ons terecht:

 Overeenkomsten op het vlak van vennootschaps- en handelsrecht

 Familiale opvolgingsregelingen

 Faillissementswetgeving

 Overdracht van handelszaken en vennootschappen

 Advies en praktische begeleiding in alle BTW- en inkomensbelastingaangelegenheden, keuze ondernemingsstructuur, fiscale optimalisatie, tax planning, herstructureringsproblemen, rulingprocedures