Accounting

 

Een goede en sterke boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming. Boekhouding is meer dan het volgen van de talrijke verplichtingen opgelegd door de wet. Dankzij ons advies op maat wordt uw boekhouding een beleidsinstrument om uw zaak optimaal te leiden.
 
Een adequate boekhouding is dus essentieel als basis tot besluitvorming.
 
Wij verzorgen onder meer:

Volledige boekhoudkundige verwerking, advies en controle (input van gegevens door ons kantoor)

Supervisie van boekhouding (input van gegevens door de klant)

Opmaak van tussentijdse balansen (maand- en kwartaalrapportering)

Opstellen van de jaarrekening

Bijstand bij kredietaanvragen, investeringsprojecten, overname van ondernemingen...